موسسه معرفت موسسه معرفت | گوهر ناب آرشیو صوتی | نوا

۰۷فروردین
الگوی مسلمانــی

الگوی مسلمانــی

سراسر زندگانی سلمان فارسی دربرگیرنده نکات با ارزش و ماجراهایی است که نشان دهنده اخلاق و رفتار نیک این صحابی بزرگ پیامبر گرامی اسلام می باشد که در این مطلب به نمونه هایی از آن ها اشاره می گردد.

۱۰اسفند
چهار ملاک رستگــاری

چهار ملاک رستگــاری

اولیای الهی در بیانات خود اشاره کرده‌اند که ملاک رسیدن به رستگاری، برداشتن قدم‌های چهارگانه ترک گناه، عدم غفلت، انجام عبادات همراه با حضور قلب و مقام حزن دائم است. اگر هر فردی در طول عمر خود این چهار قدم را بردارد، به مقام قرب و رستگاری راه یابد.