تاریخ : سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳ Tuesday, 23 July , 2024

مرحوم آیت الله فاطمی نیا

دکتر لازم نیست بچه را خوشحال کنید
دکتر لازم نیست! بچه را آنطور نمیزنند! برایش چیزی بخرید و خوشحالش کنید، مشکل حل می شود!

دکتر لازم نیست بچه را خوشحال کنید

شب هایی که مرحوم حاج شیخ رجبعلی خیاط جلسه می رفتند، مامور بردن و آوردن ایشان آقای صنوبری بودند. یک روز آماده می شود که حاج شیخ را به جلسه ببرد، خانم ایشان از بچه اش ناراحت می شود و یک دفعه به صورتی که بچه غافل بوده به پشت او میزند؛ تا این ضربه را می زند، کمر خودش خمیده شده و به شدت شروع می کند به درد گرفتن!