تاریخ : چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳ Wednesday, 24 July , 2024

آيا مى دانستيد ايّام و مناسبت ها، در تعداد فوتى ها تأثیر دارد؟!

دانستنی های باغ رضوان اصفهان / قسمت دوم
مجموعه چند قسمتی از معرفی آرمستان باغ رضوان اصفهان

دانستنی های باغ رضوان اصفهان / قسمت دوم

موضوع قسمت دوم : آيا مى دانستيد ايّام و مناسبت ها، در تعداد فوتى ها تأثیر دارد؟!