” آشنایی با قاری بین المللی قرآن کریم استاد حق شناس “

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
مدیر مرکز قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اعزام به کشورهای مختلف جهان به عنوان قاری و مبلغ بین المللی قرآن و نماینده جمهوری اسلامی ایران جهت اجرای قرائت قرآن کریم و برنامه های متنوع قرآنی من جمله ابتهال و تواشیح، داوری مسابقات قرآن واذان در سطح استان وکشور، تدریس قرآن کریم در مؤسسات قرآنی و دانشگاه ها، دارنده گواهینامه داوری قرآن کریم در زمینه صوت و لحن از سازمان دارالقرآن کریم تبلیغات اسلامی، دارنده لوح تقدیر و تندیس بلورین تحت عنوان داور و قاری بین المللی  قرآن کریم از کشور هندوستان، دارنده رتبه های متعدد اول و برتر قرائت(رشته تحقیق) قرآن کریم، رتبه اول و نفر برگزیده ترتیل قرآن کریم، رتبه اول و نفر برگزیده(ازبین رتبه های برتر کشور) ترتیل قرآن کریم، رتبه اول و نفر برگزیده اذان، اجرای برنامه در محضر مقام معظم رهبری و مفتخرشدن به اعطای انگشتری رهبری معظم انقلاب، اجرای برنامه در محضر دبیر کل حزب الله لبنان

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 داوری مسابقات قرآن و اذان درسطح استان وکشور دارنده گواهینامه داوری قرآن کریم در زمینه صوت و لحن از سازمان دارالقرآن کریم تبلیغات اسلامی
 رتبه اول و نفر برگزیده ترتیل قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران  دارنده لوح تقدیر و تندیس بلورین تحت عنوان داور و قاری بین المللی  قرآن کریم از کشور هندوستان
 رتبه اول و نفر برگزیده (ازبین رتبه های برتر کشور) ترتیل قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران  اجرای برنامه در محضر مقام معظم رهبری و مفتخر شدن به اعطای انگشتری رهبری معظم انقلاب
  رتبه اول و نفر برگزیده اذان جمهوری اسلامی ایران  تدریس قرآن کریم در مؤسسات قرآنی و دانشگاه ها