تقویت مبانی معرفت و بصیرت دینی و ارتباط با فعالان فرهنگی کشور

طراحی وتوسعه زیر ساخت های حضور در عرصه فضای مجازی

طراحی و فعال سازی حرکت های جریان ساز و فراگیر فرهنگی

ترویج و تعمیق معرفت و محبت ائمه معصومین با تعظیم شعائر دینی

 بررسی عملکرد نخبگان و مردم جامعه اسلامی در مواجهه با نهضت حضرت امام حسین علیه السلام

با حضور محقق ،نویسنده و استاد تاریخ اسلام دکتر محمد حسین رجبی دوانی و پژو هشگر تاریخ اسلام استاد احمد مقیمی

سه شنبه شب ها حوالی ساعت 22

روی موج معرفت

آموزش ترتیل، اذان و دعا خوانی ( ویژه برادران) با حضور قاری بین المللی قرآن کریم

استاد: حق شنـــــاس