ویژه نامه نهضت امام حسین علیه السلام

ویژه نامه نهضت امام حسین علیه السلام

بررسی تحلیلی نهضت عاشورا از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده است. حضرت امام حسین علیه السلام از یک سو با رفتار جابرانه حاکمیت وقت رو به رو بوده اند و از سوی دیگر نهضت خودشان را که مبتنی بر آگاهی بخشی به مردم آن روز بوده است

مستند گرامیداشت ارتحال ، مرحوم آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا

مستند گرامیداشت ارتحال ، مرحوم آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا

ادامه نوشته

گالری فیلم

پند خوبان ؛ چه قدر با خطبه فدکیه آشنا هستیم ؟

پند خوبان ؛ چه قدر با خطبه فدکیه آشنا هستیم ؟

۱۱ دی ۱۴۰۰ - ۱:۰۸
پند خوبان ؛ حیاء کلید خوبی ها

پند خوبان ؛ حیاء کلید خوبی ها

۲:۰۶ ۲۹ آذر ۱۴۰۰
پند خوبان ؛ بیماری های اجتماعی

پند خوبان ؛ بیماری های اجتماعی

۱:۳۹ ۲۸ آذر ۱۴۰۰
پند خوبان ؛ مرگ زمین

پند خوبان ؛ مرگ زمین

۱:۰۹ ۲۷ آذر ۱۴۰۰
پند خوبان ؛ پیامد های دعا

پند خوبان ؛ پیامد های دعا

۳:۰۸ ۲۶ آذر ۱۴۰۰